ОПИСАНИЕ
  • Красива тежест за балони в холограмен цвят
  • Всяка опаковка съдържа една тежест с размер 7см
  • Този продукт може да се използва многократно